Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Napisz do nas:

  22

  Wywiad biznesowy

  wspomagamy efektywne zarządzanie i zdobywamy informacje które budują przewagę!

  • strategiczny wywiad biznesowy
  • doradztwo gospodarcze i biznesowe
  • doradztwo strategiczne
  • analiza i badanie rynku
  • zdobywanie informacji
  • zarządzanie ryzykiem
  • analiza i monitoring konkurentów
  • budowanie przewagi strategicznej i negocjacyjnej
  Napisz do nas:

   „Każda strategia oparta jest na informacji”

   Wywiad biznesowy polega na zdobywaniu, gromadzeniu, analizowaniu i przetwarzaniu informacji o konkurentach i otoczeniu firmy. W jego zakres wchodzą: wywiad konkurencyjny i wywiad gospodarczy-jednak sam wywiad biznesowy jest jeszcze szerszą usługą niż oba powyższe. Jego zadaniem jest uzyskanie lub utrzymanie przewagi na rynku na którym działa przedsiębiorstwo lub planuje działać. Innymi słowy jest to przetwarzanie informacji w konkretną i użyteczną wiedzę, pomagającą w zarządzaniu firmą i podejmowaniu najlepszych długofalowych decyzji poprzez filtrowanie informacji, zrozumienie rynku, działań, możliwości i słabości własnego i innych przedsiębiorstw wykorzystując do tego m.in. informacje gospodarcze, naukowe i specjalistyczne. Wywiad biznesowy pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia i większą dokładność w przewidywaniu zachodzących w nim zmian.

   Strategiczny wywiad biznesowy – strategia rozwoju przedsiębiorstwa

   Duże firmy zazwyczaj wolno reagują na zmiany rynkowe i zmiany u rywalizujących podmiotów, co prowadzi do osłabienia ich przewagi konkurencyjnej, a nawet do utraty pozycji lidera. W sektorze średnich i małych przedsiębiorstw często brakuje budżetu na wyszkolonego wywiadowcę, brakuje także ludzi z tego typu kwalifikacjami na rynku. Zewnętrzna komórka strategicznego wywiadu biznesowego pomaga w rozwiązaniu tego problemu, a oprócz tego jako zewnętrzna wywiadownia zapewnia szereg innych korzyści. W modelu outsourcingowym wywiadowcy całkowicie pozbawieni są zależności typu emocjonalnego do firmy dla której pracują, dzięki czemu dostarczają lepszych i chłodniejszych ocen i analiz, bez obaw w razie potrzeby, krytykując popularne przekonania lub opinie w środowisku współpracującego przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego zewnętrzny strategiczny wywiad biznesowy jest również chętnie wykorzystywany przed największe korporacje. Jako zespół doświadczony w różnego rodzaju sprawach z szerokiego przekroju branż możemy dostarczyć ciekawszych rozwiązań niż pracownik z komórki wywiadowczej pracujący dla jednej firmy. A nade wszystko, jako zewnętrzny wywiad biznesowy jesteśmy tańsi dla zlecającego, pracujemy tyle ile potrzeba i wtedy gdy jest to potrzebne, co jest dużą oszczędnością dla zleceniodawców. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa powinna być budowana na rzetelnych i aktualnych informacjach dostarczonych przez wywiad biznesowy.

   Wywiad biznesowy to także przewaga negocjacyjna przedsiębiorstwa

   Wywiad biznesowy dostarcza także informacji o otoczeniu przedsiębiorstwa, a więc sprawdza także dostawców, odbiorców, partnerów i personel. Mając do dyspozycji informacje przeanalizowane i przetworzone do formy umożliwiającej podejmowanie odpowiednich decyzji zarządowi, prezesowi lub menadżerowi uzyskuje się lepszą pozycje negocjacyjną dzięki wypełnieniu luk informacyjnych.

   Wywiad biznesowy to zarządzanie strategiczne firmą – dla kogo analiza strategiczna w przedsiębiorstwie?

   Wywiad biznesowy dostarcza informacji dla różnych szczebli w strukturach przedsiębiorstw. Dostarczamy zarówno informacji o znaczeniu taktycznym jak i strategicznym, zależnie od potrzeb naszych kontrahentów. Pewne jest, że zarządzanie strategiczne firmą wymaga dobrze opracowanych i sprawdzonych informacji, aby zapewnić stały rozwój organizacji. Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie dostarcza wysokiej jakości informacji związanych z planami długofalowymi, co pozwala unikać zagrożeń rynkowych i ułatwia wejście w nowe gałęzie i rynki biznesowe oraz utrzymanie wypracowanej wcześniej pozycji, jednocześnie porządkując i selekcjonując nadmiar informacji.

   Informacja wywiadowcza i raport wywiadu biznesowego

   Informacja wywiadowcza często jest wypadkową zebranych informacji i analizy finansowej konkurenta w połączeniu z charakterystyką osób kierujących przedsiębiorstwem, analizy jego działań i wykonywanych operacji oraz analizą procesu produkcji. Dzięki tak szerokiemu spojrzeniu i skrupulatnej ocenie, wywiad biznesowy wspiera także działy sprzedaży, produkcji i marketingu. Dzięki naszym czynnościom pomagamy w podjęciu lepszych decyzji odnośnie lokowania środków w odpowiednich miejscach i nie przepalania budżetów. Oprócz analitycznych raportów gwarantujemy pełną anonimowość i obiektywne, trzeźwe spojrzenie poparte informacjami z różnych źródeł, także osobowych.

   Analiza i badanie rynku i firmy w ramach wywiadu biznesowego

   Nieodłączna część wywiadu biznesowego to analiza i badanie rynku, identyfikacja szans i zagrożeń, optymalizacja i weryfikacja hipotez. W dzisiejszych czasach nie ma miejsca na działanie po omacku, decyzje powinny być podejmowane na podstawie faktów, nie domysłów. Wywiad biznesowy, analiza rynku i badania są niezastąpione w pozyskiwaniu informacji, odzwierciedlaniu rzeczywistości i przewidywaniu trendów, dzięki umiejętności pozyskania kluczowych informacji i rozróżniania czynników na które zarząd ma wpływ jak również tych na które tego wpływu nie ma, bądź są one ograniczone jak np. otoczenie polityczno-prawne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe czy technologiczne.

   Badania Rynkowe – agencja i firma badawcza

   Badania rynkowe i nie tylko są oszczędnością, ale i mnożą zyski. W czasach gdy strategiczne decyzje podejmowane są w warunkach niepewności, wywiadowcza firma z agencją badawczą jest najrozsądniejszym rozwiązaniem redukującym wspomnianą niepewność i dostarczającym najrzetelniejsze prognozy co do przyszłości, także na rynkach zagranicznych.

   Badania jakościowe i ilościowe  – badania rynku i rynków zagranicznych

   Wywiad biznesowy to kompleksowe podejście. Przeprowadzamy badania jakościowe na wyselekcjonowanych jednostkach z grup reprezentatywnych dla grupy docelowej. Badania rynku to także badania ilościowe, często łączone z jakościowymi celem jak najgłębszego zbadania klientów i rynku, a także rynków zagranicznych o odmiennej kulturze. Oba rodzaje badań są względem siebie komplementarne, świetnie uzupełniając informacje. Badania rozwiązują największe problemy i odsłaniają najbardziej zakryte i zagadkowe niewiadome odpowiadając m.in. na pytania – jak, dlaczego, ile i jak często.

   Strategia i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

   Zarządzanie ryzykiem i informacjami w przedsiębiorstwie to ogromna odpowiedzialność za finanse i stan firmy. Wypracowane strategie przez wywiad biznesowy skutecznie redukują ryzyko związane z podjęciem kroków w rozwoju i ekspansji firmy w nowe gałęzie, sektory lub rynki. Strategia zarządzania ryzykiem to proces tworzący bufor bezpieczeństwa w razie wystąpienia nietypowych sytuacji. Skuteczne zarządzanie ryzykiem przy użyciu wywiadu biznesowego wspiera formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie, pozwala też na zbudowanie systemu wczesnego ostrzegania dzięki któremu można zidentyfikować zarówno szanse jak i zagrożenia dla przedsiębiorstwa.

   Strategiczny wywiad rynkowy – informacje rynkowe w zarządzaniu ryzykiem

   Strategiczny wywiad rynkowy to rozwiązanie z kategorii zarządzania ryzykiem, oparte na wysokiej jakości, zweryfikowanych i przeanalizowanych informacjach rynkowych. Pozwala na sformułowanie zaleceń działań i strategii na najwyższym poziomie. Wywiad rynkowy, oprócz badań, to także pozyskana informacja rynkowa ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz wtórnych i pierwotnych dotyczących otoczenia, czyli warunków naturalnych, ekonomicznych, politycznych, prawnych społeczno-kulturowych, technologicznych oraz demograficznych w jakich dane przedsiębiorstwo funkcjonuje, a także informacje na temat podmiotów występujących na tym rynku czyli dostawców, konkurentów i odbiorców usług i produktów.

   Biznesowy wywiad rynkowy czyli market research – analiza i badanie rynku

   Biznesowy wywiad rynkowy, określany także jako market research, w ramach badania rynku zajmuje się także analizą przedsiębiorstwa zlecającego działania wywiadowcze, celem sprawdzenia i zweryfikowania pozycji podmiotu zlecającego na rynku który jest badany. Kolejnym ważnym celem działań jest także ustalenie możliwości zbudowania lepszej pozycji na danym rynku oraz zidentyfikowanie szans i zagrożeń na nim występujących, biorąc pod uwagę zasoby i możliwości badanego przedsiębiorstwa. Ponadto wywiad rynkowy jest bardzo przydatny przy określaniu celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągnięcia.

   Szybki kontakt

   Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.