Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Napisz do nas:

  Wywiad konkurencyjny

  Wywiad konkurencyjny

  badamy, analizujemy i zdobywamy informacje które budują przewagę!

  • wywiad konkurencyjny
  • badanie i analiza konkurencji
  • badanie i analiza konkurencyjności
  • budowanie przewagi konkurencyjnej
  • monitoring konkurencji i otoczenia przedsiębiorstwa
  Napisz do nas:

   „Wielkie zagrożenia rodzą się z małych słabości”

   Wywiad konkurencyjny nastawiony jest na rozpoznanie konkurencji i otoczenia przedsiębiorstwa poprzez zdobywanie, weryfikację, przetwarzanie i analizę danych oraz informacji. Dzięki takim działaniom przedsiębiorstwa mogą budować przewagę rynkową i wzmacniać swoje najsłabsze płaszczyzny albo stabilnie trwać na pozycji lidera w branży.

   Wywiad konkurencyjny, czyli budowanie przewagi konkurencyjnej.

   Jednym z głównych zadań wywiadu konkurencyjnego jest budowanie przewagi konkurencyjnej. Proces ten oparty jest na wysokiej jakości, aktualnych i trudnych do zdobycia informacjach wyselekcjonowanych przez specjalistów spośród tzw. szumu informacyjnego zgromadzonego wokół rynku i przedsiębiorstwa. Budowanie przewagi konkurencyjnej może być wielopłaszczyznowe i odnosić się do umiejętności technicznych pracowników, poziomu organizacji i zarządzania, zaawansowania stosowanej technologii, image firmy i innych elementów.

   Badanie i analiza konkurencji – badania podstawą rozwoju firmy

   Nowoczesny biznes oparty jest na danych. Nadpodaż informacji sprawia, że gubimy się w ich gąszczu, narażając firmę na wykorzystanie niedokładnych informacji lub użycie nie prawidłowych albo zmanipulowanych danych. Badanie i analiza konkurencji, to ważna część wywiadu konkurencyjnego. Dla największych i najnowocześniejszych firm są oczywistym elementem gry konkurencyjnej w każdym sektorze rynku. Badania pozwalają na rozpoznanie jaka jest charakterystyka konkurencji w tym jej plany strategiczne, kondycję finansową, pozycję rynkową, nowe nabycia i zakupy, strukturę organizacyjną, profile osób z kadry kierowniczej, programy badawczo rozwojowe, cele biznesowe, sprzedaż, marketing, operacje i inne. Charakterystyka konkurencji pozwala na wyciąganie wniosków, pogłębione oceny, antycypację przyszłych posunięć konkurenta oraz ustalenie środków za pomocą których zamierza osiągnąć swoje cele.

   Badanie i analiza konkurencyjności – recepta na rozwój firmy

   Aby znać własną pozycję i udział w rynku, trzeba wiedzieć również gdzie znajdują się konkurenci. Dopiero gdy wykonane jest badanie i analiza konkurencyjności, wiemy w jaki sposób zbudowana jest przewaga konkurencyjna i jakie są jej źródła w danej branży. Rozwój firmy wymaga dostosowania się do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarki rynkowej i postępujących procesów globalizacji. Analiza i badanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych stało się w takich warunkach jednym z podstawowych elementów gry rynkowej.

   Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa, a wywiad konkurencyjny

   Wywiad konkurencyjny nie tylko jest odpowiedzią na pytanie jak sobie radzić na rynku polskim, sprawdza się równie znakomicie podczas ekspansji na rynki zagraniczne. W jego zainteresowaniu poza konkurencją znajdują się także inne elementy otoczenia firmy w tym dostawcy, nabywcy, podwykonawcy, partnerzy i potencjalni konkurenci. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa jest budowana z ogromnym udziałem metod wywiadowczych.

   Wywiad konkurencyjny – monitorowanie i analiza konkurencji

   Poprzez konkurencję rozumiemy zazwyczaj firmy z tego samego sektora, oferujące substytuty naszych towarów lub usług, a także firmy które potencjalnie mogą stać się naszą konkurencją w przyszłości. W przypadku dużych podmiotów gospodarczych konkurencją na rynkach międzynarodowych coraz częściej są także Państwa. Wywiad konkurencyjny jest częścią wywiadu biznesowego, skupioną jak sama nazwa wskazuje na konkurencji. Stworzona przez nasz zespół strategiczna analiza konkurencji pozwala nie tylko na uzyskanie przewagi i przewidywanie działań oponentów rynkowych. Poprzez zapewnienie aktualnych informacji nasz wywiad konkurencyjny oferuje także plan wykorzystania ich dla własnych korzyści i potrzeb, a ponadto umożliwia wykonywanie ruchów wyprzedzających. W naszej ofercie znajduje się także stały monitoring konkurencji, dzięki czemu nasi klienci szybko i sprawnie reagują na wszelkie fluktuacje zachodzące u konkurentów. Monitorowanie umożliwia natychmiastowe reagowanie.

   Analiza i monitorowanie cen konkurencji

   Kolejnym elementem wywiadu konkurencyjnego jest analiza i monitorowanie cen konkurencji, co pozwala na dopasowanie się do sytuacji rynkowej. Ponadto znajomość cen i strategii cenowej innych przedsiębiorstw pozwala na uzyskanie przewagi negocjacyjnej w rozmowach ze wspólnie obsługiwanymi podmiotami.

   Strategiczny wywiad konkurencyjny – analizy competitive intelligence

   Strategiczny wywiad konkurencyjny czyli competitive intelligence opiera się na zebranych w specjalistyczny sposób danych, sprawdzeniu ich wiarygodności, poddaniu ocenie oraz analizie i wnioskowaniu. Wśród używanych metod znajdują się m.in. Analiza SWOT, służąca ocenie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. Skupia się ona na analizie zarówno otoczenia jak i wnętrza badanej firmy. Poprzez tą metodę sprawdzamy słabe i mocne strony organizacji oraz szanse dla niej i zagrożenia występujące obecnie oraz te mogące wystąpić w przyszłości. Ten rodzaj analizy można stosować do przedsiębiorstwa jako całości, ale również do poszczególnych elementów oferty lub pojedynczych produktów. Ponadto można ją stosować także w odniesieniu do podmiotów konkurencyjnych. Kolejnym wykorzystywanym narzędziem jest analiza SPACE, która służy do sprawdzenia ogólnej zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa, a płynące z niej wnioski mają zastosowanie w opracowywaniu lub aktualizacji strategii przedsiębiorstwa. Wywiad konkurencyjny korzysta także z innych metod pogłębiających zrozumienie i poszerzających optykę, potrzebnych do podejmowania właściwych decyzji strategicznych. PESTLE to metoda analizy czynników zewnętrznych, takich jak czynniki polityczne, ekonomiczne, technologiczne, społeczne, prawne i środowiskowe. W razie potrzeby można rozszerzyć działania o analizę DEEEPLIST, która dodatkowo bada czynniki demograficzne i informacyjne. Do dwóch powyższych, celem zgłębienia i lepszego zrozumienia występujących czynników i trendów, stosuje się analizę przyczyn źródłowych. Tutaj zastosowanie znajduje także analiza trendów, która pozwala na wczesne wykrywanie zagrożeń i szans, celem jak najszybszego przystosowania się przedsiębiorstwa do zmian w otoczeniu. Competitive intelligence, w przypadku okoliczności o wysokim stopniu niepewności, to także wspierające analizy konkurencyjnych hipotez, czyli prewencyjna identyfikacja kilku możliwości, będącymi wynikiem analizy w przypadku gdy specyfika lub niszowość tematu nie pozwala na zebranie twardych i pewnych danych. Hipotezy te są rozpracowywane poprzez zbieranie materiałów zarówno im przeczących jak i je potwierdzających, co pozwala na ich porównanie i zgłebienie. Ważnym elementem naszych działań jest także analiza kluczowych założeń, czyli twierdzeń będących często niepoddawanymi krytycznemu spojrzeniu założeniami, bywającymi źródłem błędów w decyzjach podejmowanych przez kierownictwo. Kolejną ważną i uniwersalną metodą analityczną jest „Co jeśli?”, dzięki której rozpatrujemy wpływ mało prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji, które nie były analizowane wcześniej. Ta metoda pomaga przygotować się przedsiębiorstwu na trudno przewidywalne sytuacje w przyszłości. Metoda delficka, czyli współpraca z grupami ekspertów celem poznania ich stanowiska i osiągnięcia pomiędzy nimi konsensusu, także należy do metod używanych przy strategicznym wywiadzie konkurencyjnym, zwłaszcza w obszarach w których na rynku występują duże luki informacyjne. Wartościowa w naszej pracy okazuje się także analiza pięciu sił, zwana także pięcioczynnikową zajmującą się pięcioma siłami mającymi duży wpływ na dany sektor. Istotny jest także benchmarking. Ta metoda pozwala na ustalenie własnej pozycji konkurencyjnej i zaplanowanie „dogonienia” innych, mocniejszych w danej sferze podmiotów. To tylko niektóre z metod stosowanych przez nas w wywiadzie konkurencyjnym, korzystamy jeszcze z wielu innych technik oceny pozycji strategicznej, analiz makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego, a także analiz potencjału przedsiębiorstw.

   Konkurencja jakościowa – jak wygrać walkę o rynek dzięki wywiadowi konkurencyjnemu?

   Przedsiębiorcy często zastanawiają się jak wygrać z konkurencją. To co pozwala wyróżnić się najlepszym organizacjom to konkurencja jakościowa. Nie oznacza to tylko poziomu usług, ale dotyczy także poziomu działań i decyzji podejmowanych na poziomie kierownictwa. Wysokiej jakości decyzje oparte na wysokiej jakości, zweryfikowanych i przeanalizowanych danych oraz wynikającej z nich rekomendacji to sposób walki konkurencyjnej przynoszącej najlepsze efekty. Lepsze rozeznanie rynku, lepsze przygotowanie do zdarzeń przyszłych, wykorzystywanie szans i bycie o krok przed konkurencją to tylko niektóre plusy zastosowania wywiadu konkurencyjnego w przedsiębiorstwie, pozwalającego na niepodejmowanie walki konkurencyjnej na poziomie cen.

   Szybki kontakt

   Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.