Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Napisz do nas:

  OKO

  Wywiad gospodarczy

  zdobywamy informacje które budują przewagę!

  • zdobywanie pożądanych informacji
  • analiza zebranych materiałów
  • analiza finansowa
  • weryfikacja kontrahentów
  • kontrwywiad gospodarczy
  • sprawdzanie wiarygodności kontrahentów zagranicznych
  Napisz do nas:

   „Wiedza która daje przewagę”

   Humint to nie tylko wywiadownia gospodarcza, ale także broker informacji. Wyszukujemy informacji głównie na zlecenie firm. Korzystanie z usług wywiadu gospodarczego w zachodnich przedsiębiorstwach, często jest już standardem. Firmy rozumieją, że podstawą dobrze podejmowanych decyzją są aktualne, zweryfikowane i przeanalizowane informacje.

   Wywiad gospodarczy dla firm i weryfikacja kontrahentów w biznesie

   Wywiad gospodarczy w biznesie zajmuje się pozyskiwaniem trudno dostępnych informacji na temat firm, instytucji i innych podmiotów gospodarczych, a także rynków na którym funkcjonują i otoczeniu przedsiębiorstwa. W biznesie ważna jest nie tylko weryfikacja kontrahentów z którymi masz zamiar podjąć współpracę. Dla bezpieczeństwa przedsiębiorstwa istotne jest także bieżące sprawdzanie kontrahentów którzy, jak pokazują doświadczenia wielu podmiotów gospodarczych, mogą sprawić problemy podczas gdy same zaczynają mieć kłopoty natury finansowej lub innej. Czasami też nieuczciwe podmioty pozorując uczciwość i poprawność, dokonują pewnych niepokojących zmian w działaniu lub strukturze firmy dopiero po pozyskaniu kontrahentów i podczas trwania współpracy. To wszystko sprawia, iż korzystanie z usług wywiadu gospodarczego powinno być stałym elementem funkcjonowania dbających o bezpieczeństwo przedsiębiorstw. Informacje pozyskiwane przez nas są w sposób legalny, zgodny z prawem.

   Indywidualny wywiad gospodarczy, dlaczego jest lepszy?

   U nas masz zapewnione indywidualne podejście, zgodne z zakomunikowanymi przez Ciebie potrzebami. Nie korzystamy z automatów, które robią błędy-u nas wszystko jest szczegółowo sprawdzane przez analityków, którzy są w stanie wychwycić więcej niż rozwiązania opierające się na generowaniu automatycznych raportów rynkowych. Pracujemy na danych źródłowych, nie przetworzonych jak to odbywa się w automatycznych wywiadowniach gospodarczych. Dodatkowo wykonujemy analizę jakościową, sprawdzamy firmę pod każdym kątem, nie tylko przez pryzmat papierów, które pozwalają na zafałszowanie obrazu kontrahenta. Nasza wywiadownia dokładnie sprawdza także podmioty powiązane z przedsiębiorstwem będącym obiektem analizy. Duże, międzynarodowe firmy, często w celu korzystniejszego opodatkowania manipulują kosztami i zarówno dobre lub słabe wyniki finansowe w jednym kraju, mogą być celowym działaniem podmiotu gospodarczego w celu osiągnięcia większych korzyści finansowych w ostatecznym rozrachunku. W związku z powyższym sprawdzanie podmiotów w sposób automatyczny, bez uwzględnienia wielu różnych czynników i szerszego obrazu jest znacznie bardziej ryzykowne niż głęboki wywiad indywidualny, sprawdzający kontrahenta, jego przeszłość i powiązania wielopłaszczyznowo, co pozwala na wyciąganie szczegółowych wniosków analitycznych.

   Kto w naszej wywiadowni zajmuje się weryfikacją i sprawdzaniem Twojego kontrahenta?

   Działania dla Twojego przedsiębiorstwa wykonywane są przez przeszkolonych wywiadowców-analityków, którzy nie tylko specjalizują się w weryfikacji i sprawdzaniu podmiotów gospodarczych, ale także są biegli w sprawdzaniu ludzi. Nasi wywiadowcy to osoby które oprócz przeszkolenia stricte wywiadowczego posiadają przeszkolenie AML, Anti-Money Laundering, czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw. To wszystko zapewnia kompleksowe spojrzenie na weryfikowany podmiot przez nasz wywiad gospodarczy.

   Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta zagranicznego i unijnego

   Nasza wywiadownia gospodarcza zajmuje się sprawdzaniem nie tylko podmiotów polskich, ale także zagranicznych, niezależnie od tego w jakiej części globu się znajdują. Codziennością jest dla nas sprawdzanie wiarygodności kontrahenta unijnego, często w ramach powiązań polskie spółki połączone są kapitałowo i osobowo z przedsiębiorstwami zagranicznymi, nie tylko z UE i Europy, ale także spoza Unii. Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta zagranicznego w naszej wywiadowni dotyczy najróżniejszych krajów, jeśli chcesz sprawdzić kontrahenta z Rosji, USA, Anglii, Ukrainy, Białorusi, Czech, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Chin, Hiszpanii, Norwegii, Turcji, Indii, Pakistanu czy innego dowolnego miejsca na świecie, skorzystaj z formularza kontaktowego i skontaktuj się z nami. Dysponujemy doświadczeniem i przygotowaniem do sprawdzania i weryfikacji podmiotów gospodarczych z całego globu.

   Wywiadownia gospodarcza to nie tylko analiza sprawozdań finansowych

   Profesjonalna wywiadownia gospodarcza powinna dokonywać znacznie szerszego rozpoznania i weryfikacji podmiotów niż sama analiza sprawozdań finansowych, co ma miejsce w przypadku wywiadowni działających na zasadzie kliknij i kup raport. Proces sporządzania sprawozdań finansowych kontrolowany jest przez podmiot, którego dotyczy. To pozwala na stosowanie wielu zabiegów pudrujących rzeczywistość na poziomie księgowości, a także na innych płaszczyznach, które pozwolą na przedstawienie danych i samego przedsiębiorstwa w korzystnym świetle. Taka formuła sporządzania sprawozdań finansowych powoduje, w pewnym stopniu, możliwość selekcji informacji sprawozdania jako dokumentu wewnętrznego, co oznacza konflikt interesów pomiędzy podmiotem, którego sprawozdanie dotyczy, a podmiotem zainteresowanym zweryfikowaniem kontrahenta. Nasza wywiadownia sprawdza organizacje, również na innych płaszczyznach, wychodzących znacznie ponad analizę sprawozdania finansowego. Używamy do pracy nowoczesnej technologii, narzędzi informatyki śledczej, a także przeprowadzamy weryfikację podpisanego pod sprawozdaniem biegłego rewidenta.

   Wywiadownia gospodarcza w poszukiwaniu manipulacji danymi

   Nasza wywiadownia gospodarcza analizuje podmioty także pod kątem manipulacji danymi do czego pole stwarza formuła w jakiej składane są sprawozdania finansowe i informacje w nich zawarte, będące ważnym elementem komunikacji między przedsiębiorstwami. Sprawozdania cechują się dużą ilością rozproszonych informacji oraz minimalną oceną danych w nich zawartych, co sprawia, że głęboka analiza tych danych jest niezbędna, aby sformułować wnioski prowadzące do najsłuszniejszych decyzji.

   Czym charakteryzuje się dobry wywiad gospodarczy?

   Dobry i rzetelny wywiad gospodarczy charakteryzuje się tym, iż dostępnymi wywiadowni środkami sprawdza weryfikowanego kontrahenta także w czasie rzeczywistym. Raporty dostępne na rynku wywiadowni opierają się zwykle na samych danych gospodarczych i dostępnych sprawozdaniach finansowych. W powyższym akapicie opisaliśmy wady tego rozwiązania. Sprawozdania mają charakter retrospektywny, co oznacza, że dotyczą one przeszłości, którą w środowisku ryzyka biznesowego można określić jako dość odległą. Dlatego ważne jest, aby wywiadownia gospodarcza sprawdzała także teraźniejszość, co w zestawieniu z przeszłymi danymi daje aktualniejszy i rzetelniejszy obraz badanego przedsiębiorstwa.

   Wywiad gospodarczy – dla kogo weryfikujemy kontrahentów?

   Wywiad gospodarczy prowadzi weryfikację różnego typu organizacji, kadry zarządzającej i udziałowców. Wśród odbiorców informacji i analiz wywiadowczych znajdują się potencjalni inwestorzy, akcjonariusze, udziałowcy, wspólnicy, banki, leasingodawcy, właściciele obligacji, organy administracji publicznej, a także dostawcy, odbiorcy, a nawet potencjalni pracownicy. Powyższy opis nie wyczerpuje listy odbiorców informacji i analiz wywiadowni gospodarczych, ponieważ z tych usług korzystają także inne organizacje i osoby mające sprecyzowane potrzeby informacyjne.

   Wywiadownia gospodarcza – cennik wywiadu gospodarczego

   Cennik w wywiadzie gospodarczym uzależniony jest od zakresu współpracy i rodzaju zlecenia. Zlecenia wywiadowni gospodarczych bywają mniej lub bardziej skomplikowane, dotyczą nie tylko podmiotów polskich, ale też zagranicznych, dlatego przed zapoznaniem się z konkretnymi oczekiwaniami klienta, trudno jest określić koszty i cennik współpracy z wywiadownią gospodarczą. Zapraszamy do przeczytania powyższego opisu naszych usług i skorzystania z formularza kontaktowego w celu uzyskania darmowej wyceny z zakresu weryfikacji i analizy kontrahentów.

   Nie tylko pozyskiwanie informacji, kontrwywiad gospodarczy w biznesie

   Firmy, instytucje i inne podmioty gospodarcze w ramach zapewnienia bezpieczeństwa w funkcjonowaniu powinny zainteresować się kontrwywiadem gospodarczym. To jakie informacje można pozyskać o danym przedsiębiorstwie, stanowi cenny zasób dla firmy i pomaga przygotować się na ewentualne problemy oraz do różnego rodzaju negocjacji. Kontrwywiad gospodarczy, poza edukacją pracowników to także procedury, które powinny zostać wprowadzone jako stały element działalności przedsiębiorstwa. Działania kontrwywiadowcze pozwalają także na wychwycenie i wzmocnienie lub zamaskowanie najsłabszych ogniw w przedsiębiorstwie.

   Szybki kontakt

   Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.