Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Czym jest strategia i biznesowa strategia przedsiębiorstwa – definicja

Opublikowany przez: Michał Wiśniewski
Kategoria: Analiza, Biznes
strategia firmy

Dziś opowiem o tym czym jest biznesowa strategia przedsiębiorstwa, jak ją definiujemy i czym strategia jest w oderwaniu od biznesu i firmy. Większość osób słyszało o strategii, nie każdy jednak wie czym tak naprawdę ona jest, tym bardziej jeśli wychodzimy poza jej wojenny charakter, mówiąc na przykład o strategii przedsiębiorstw.

Strategia – definicja, co to jest strategia?

Zanim przejdziemy do meritum, czyli definicji wyjaśnijmy, że samo pojęcie „strategia” wywodzi się z języka greckiego , dokładniej od słowa „strate-gos”, które było połączeniem dwóch słów, czyli „stratos” i „agein”. Słowo „stratos” oznaczało armię, a „agein” przywództwo. Zatem „strategos” oznaczało dowodzenie armią, tworzenie koncepcji walki i sztukę prowadzenia wojny. W starożytnej Grecji pojęcie to było nierozerwalnie związane z wojskowością, a strateg wybierany był publicznie z najbardziej walecznych i zasłużonych żołnierzy, którzy ponad umiejętności czysto wojskowe, musieli posiadać cechy przywódcze i dyplomatyczne. W drugiej połowie XX wieku, strategia jako pojęcie, zaczęło przenikać do nauk o zarządzaniu, gdy przedsiębiorcy spostrzegli potrzebę planowania strategicznego, czyli planowania długofalowego, wybiegającego dalece w przyszłość i uwzględniającego otoczenie przedsiębiorstw, czyli wszystko to czym zajmuje się dziś wyspecjalizowany wywiad biznesowy. Strategia od zawsze miała ogromne znaczenie w działaniach wojennych, dzięki niej mniej liczne oddziały mogły wygrywać z liczniejszymi lub pod pewnymi względami słabiej przystosowane, nad lepiej przystosowanymi. Strategia do dziś ma ogromne znaczenie w obszarze bezpieczeństwa narodowego i wszystkie państwa bardzo się do niej przykładają, niezależnie od sytuacji kraju, w trakcie działań wojennych i w trakcie pokoju. Bardzo istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa narodowego pełni wywiad i kontrwywiad. Przede wszystkim ten pierwszy dostarcza informacji i ocen, kluczowych dla formułowania strategii w bezpieczeństwie. Tak samo wygląda to na polu przedsiębiorczości, dobra strategia pozwala wyprzedzać konkurentów. Zatem strategia jako definicja jest długofalowym kierunkiem rozwoju i działań oraz teorią dotyczącą form i metod uzyskania i utrzymania przewagi nad konkurencją, bądź oponentem.

Strategia przedsiębiorstwa

Co to jest biznesowa strategia przedsiębiorstwa – strategia rozwoju firmy

W przypadku firm, biznesowa strategia przedsiębiorstwa oprócz powyższego, powinna być traktowana także jako zbiór rozwiązań do ustanawiania długofalowych celów organizacji, planu działań i określania priorytetów oraz planowanie rozlokowywania sił i zasobów. Strategia rozwoju firmy opiera się także na reagowaniu na zewnętrzne zagrożenia i możliwości, a także wewnętrze słabości i mocne strony przedsiębiorstwa. Biznesowa strategia firmy definiuje także ekonomiczny i nieekonomiczny wkład, jaki przedsiębiorstwo planuje wnieść dla swoich udziałowców. Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, dochodzimy do tego, że strategia rozwoju firmy stanowi fundament, poprzez który przedsiębiorstwo może zapewnić kontynuację swojego bytu i przystosowanie się do zmian zachodzących w otoczeniu oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Przykładem biznesowej strategii rozwoju firmy jest ustalenie dla niej misji, czyli celu zgodnego z wartościami przedsiębiorstwa, a także oczekiwaniami udziałowców np. bycie najbardziej konkurencyjną firmą w swoim sektorze. Kolejnym elementem może być wizja, czyli intencja i aspiracje firmy. Kolejną składową może być, a nawet powinien być cel, mający najczęściej jakościowy charakter np. obok biznesu bycie przydatną i ekologiczną firmą. Dalej należy wspomnieć o kluczowych kompetencjach na jakie powinno zwrócić się uwagę, tutaj znajdą się zapewne zasoby firmy, procesy i procedury, kwalifikacje i umiejętności składające się na przewagę konkurencyjną. Kolejnym elementem jest architektura strategiczna, będąca kombinacją zasobów, procesów i kompetencji determinujących efektywność strategii. Kolejnym elementem strategicznym rozwoju firmy powinna być jej kontrola, obserwacja podejmowanych decyzji oraz działań i wprowadzanie zmian, gdy są potrzebne np. kontrola opinii kontrahentów i reagowanie na jej treść.

Podziel się:
Autor publikacji: Michał Wiśniewski

Szybki kontakt

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.