Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety

Opublikowany przez: Michał Wiśniewski
Kategoria: Biznes
sp zoo wady i zalety

Wybór formy prawnej prowadzenia działalności to ważna sprawa dla każdego przedsiębiorcy, zarówno początkującego jak i już doświadczonego, część osób decyduje się na przekształcenie innej formy działalności w spółkę z ograniczoną działalnością z uwagi na plusy takiego wyboru. Jednak sp zoo ma także minusy. W tym artykule tematem przewodnim będzie spółka zoo oraz wady i zalety tej formy prowadzenia działalności.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – plusy i zalety spółki z oo

To co sprawia, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest atrakcyjna dla przedsiębiorców to liczne zalety jakie wiążą się z wybraniem tej formy prowadzenia działalności. Jedną z najważniejszych zalet jest wynikająca już z samej nazwy ograniczona odpowiedzialność odnosząca się do wspólników sp zoo, którzy odpowiadają tylko do wysokości wniesionego kapitału (zarówno przed kontrahentami z poziomu dostawców jak i tych z poziomu klientów). W razie ewentualnych problemów z wypłacalnością oszczędza to prywatny majątek przedsiębiorcy. To duża przewaga nad np. jednoosobową działalnością gospodarczą w przypadku której właściciel firmy odpowiada całym posiadanym przez siebie majątkiem. Podobnie ma się sprawa w przypadku zarządu spółki zoo, musi on jednak zgłosić upadłość do KRS nie później niż 30 dni od momentu utraty płynności finansowej spółki. W przypadku tego typu działalności niewątpliwym plusem jest możliwość nie płacenia ZUS’u, pod warunkiem, iż występuje w spółce więcej niż 1 wspólnik, który może wykonywać prace na jej rzecz (co wiąże się z odpowiednim wpisem do umowy spółki). To z kolei skutkuje jedynie koniecznością opłacania podatku dochodowego. W tym miejscu należy wspomnieć o tym, iż podział udziałów pomiędzy wspólników nie powinien ujawniać dużej dominacji jednego z nich, wówczas spółka może zostać potraktowana jak jednoosobowa spółka zoo, co sprawia, iż przedsiębiorca podlega konieczności opłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podobnie ma się sprawa w przypadku powołania zarządu, bez zatrudnienia jego członków na umowę o dzieło lub pracę nie ma konieczności opłacania składek do ZUS. Zalety spółki zoo na tym się nie kończą! Kontrola majątku spółki i jego oddzielnie od majątku prywatnego to także plus. Wynagrodzenie za pracę na rzecz spółki uiszczane jest z jej konta na Twoje konto bankowe, dzięki czemu majątek spółki jest klarowny, a Tobie łatwiej jest planować budżet prywatny. Lepsze zarządzanie ryzykiem to kolejna zaleta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wyodrębnienie różnych obszarów własnej działalności w postaci spółek sprawia, iż ewentualne niepowodzenia dotkną wyłącznie spółki w ramach której dana działalność była prowadzona, kolejne spółki jako niezależne finansowo i osobne osobowości prawne nie zostaną dotknięte tymi problemami, co może stanowić dobre zabezpieczenie interesów i zasobów przedsiębiorcy jako całości. Na koniec przytoczę zaletę w postaci większych możliwości optymalizacji podatków w porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą, co często także przeważa przy wyborze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – minusy i wady spółki z oo

Niestety, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to też wady, jak np. prowadzenie pełnej księgowości. Oznacza to, że wszystkie przepływy pieniężne w postaci wpłat czy wypłat muszą być transparentne i odpowiednio udokumentowane, a sam obieg dokumentów jest poszerzony i bardziej sformalizowany np. pisemne oświadczenia woli czy wymóg aktu notarialnego przy czynnościach prawnych jak w przypadku pożyczki udzielanej przez spółkę osobie która jest jej jedynym członkiem zarządu i posiada 100% jej udziałów. To wszystko wpływa na wyższy koszt usług księgowych, jeśli korzystamy z outsourcingu w tej kwestii. Minusem w sp zoo jest także wyższy koszt założenia i zamknięcia spółki (w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej), a także co istotniejsze, proces otwarcia może trwać znacznie dłużej. Przedsiębiorcy chcący pozbyć się spółki, aby uniknąć kosztów zamknięcia działalności, często postanawiają sprzedać spółkę za bardzo niską kwotę, pozbywając się w ten sposób problemu.

Kolejnym minusem sp. z oo jest ujawnianie szczegółów prowadzonej działalności na poziomie sprawozdań finansowych. Nie każdy uznaje to za minus, ale sprawny infobroker lub wywiad konkurencyjny potrafi zrobić użytek dla Twojej konkurencji z tego typu danych. Jeśli prowadziłeś wcześniej jednoosobową działalność gospodarczą to nagła zmiana na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może budzić niepokój u niektórych kontrahentów, zwłaszcza u tych, którzy kredytują Twoją działalność dużej wartości fakturami z odroczonym terminem płatności lub produkujący dla Ciebie jakieś dobra ciężko zbywalne, płatne dopiero w momencie odbioru. Wadą sp zoo jaką słyszy się od przedsiębiorców to podwójne opodatkowanie. Najpierw ma ono miejsce na poziomie spółki, wysokość jest zależna od przychodów, a drugi raz zapłacisz podatek jako udziałowiec przy wypłacie dywidendy lub zysków. W takich okolicznościach przedsiębiorcy często korzystają z innych możliwości jak np. wynajem sprzętu, wypłaty dla zarządu lub umowy o dzieło. Wówczas opodatkowanie ma miejsce tylko raz, na poziomie spółki. Dla niektórych wadą spółki z oo jest także wysokość kapitału zakładowego, w porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą, który wynosi 5000 złotych. Kapitał zakładowy może być wniesiony aportem, jako środki trwałe czy po prostu w postaci finansowej.

Wady i zalety – spółka z oo czy jdg? Zmiana i przekształcenie formy prowadzenia działalności gospodarczej

Niezależnie czy dopiero zakładasz działalność czy Twoim celem jest zmiana i przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powinieneś we własnym zakresie rozważyć czy odpowiedniejsza dla Ciebie będzie spółka z oo czy jdg. Powyżej rozpisane wady i zalety sp zoo powinny Tobie to ułatwić. Spółki ograniczające odpowiedzialność są wskazane przy przedsięwzięciach obarczonych dużym ryzykiem niepowodzenia. Pamiętaj też, że sama zmiana jdg na sp zoo skutkuje dodatkowymi kosztami więc być może warto przy rozpoczęciu biznesu od razu zacząć od tej formy prowadzenia działalności.

Podziel się:
Autor publikacji: Michał Wiśniewski

Szybki kontakt

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.