Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Władimir Putin i generałowie – szczegółowa analiza mowy ciała i broń nuklearna w tle

Opublikowany przez: Michał Wiśniewski
Kategoria: Analiza, Komunikacja, Perswazja i wywieranie wpływu
wladimir putin mowa ciała

Jednominutowe, analizowane przeze mnie wideo przedstawia Prezydenta Rosji Władimira Putina na spotkaniu z Siergiejem Szojgu, generałem, politykiem i zarazem ministrem obrony Federacji Rosyjskiej oraz doświadczonym wojskowym, generałem i szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerijem Gierasimowem. Poniżej wklejam link do wideo na podstawie którego analizuję mowę ciała wszystkich trzech i ich relacje między sobą. Dla uspokojenia dodam, iż mimo szerokiego echa w mediach, w oryginale, Putin nie używa słowa „nuklearny” i jest to jedynie domysłem tego co miał na myśli, jako, że siły odstraszania armii rosyjskiej mają w swoim wachlarzu broni m.in. broń jądrową. Oczywiście orientując się w skali i stylu propagandy Kremla można śmiało przyjąć, że jego słowa, miały dokładnie w ten sposób wybrzmieć w międzynarodowych mediach celem zasiania paniki w społeczeństwach. Polecam nie polegać tylko na zdjęciach, ponieważ niektóre symptomy, które opisuję następują ułamki sekund po sobie i nie można ich wszystkich pokazać na jednym screenie. Dla niewprawionego oka dostrzeżenie opisywanych ruchów i symptomów może być trudne i wymagać kilkukrotnego odtworzenia danego fragmentu. Analiza i profilowanie behawioralne polega w dużej mierze na wychwytywaniu zmian stanu fizjologicznego w ciele, często zmiany te widoczne są zaledwie ułamek sekundy. Poniżej dzielę się moimi spostrzeżeniami i wyjaśniam znaczenie danych zachowań niewerbalnych, które są analizowane ze zwróceniem uwagi na kontekst sytuacyjny, co stanowi kolejną podstawę analizy behawioralnej.

Władimir Putin – analiza mowy ciała i ekspresji mimicznych Prezydenta Rosji

Władimir Putin na tym nagraniu uważa na wypowiadane przez siebie słowa, „wieszając” się w niektórych momentach szukając właściwego ich doboru. Zacznijmy od początku, już w 2 sekundzie, po wypowiedzeniu słów „drodzy koledzy…” możemy dojrzeć, że prezydent odchyla się do tyłu, jednocześnie wskazując dłonią na generałów. Odchylenie ciała w kontekście słów o kolegach świadczy o dystansowaniu się od tych słów i negatywnym nastawieniu, dodatkowo ustawienie dłoni w pozycji w której nie widać jej wnętrza oraz wnętrza przedramienia może to potwierdzać. W pozytywnych okolicznościach, gdy kogoś wskazujemy, najczęściej robimy to z wnętrzem dłoni skierowanej ku górze, pokazując w ten sposób pozytywne nastawienie, zaufanie i dobre relacje. Temat eksponowania wewnętrznych części naszych kończyn rozwijam w dalszej części artykułu. Ponadto, niemal w tym samym momencie Putin odwraca wzrok i głowę od generałów doświadczając przy tym tzw. mikroekspresji strachu objawiającej się rozciągnięciem ust w linii poziomej (innymi słowy jest to napięcie mięśni twarzy sprzężonych z obszarami mózgu odpowiadającymi za odczuwanie emocji strachu). Kolejnym symptomem wskazującym na dyskomfort i stres jest nagłe i szybkie zassanie powietrza (często współwystępujące z emocją strachu), organizm reaguje w ten sposób w ramach reakcji „walcz lub uciekaj”, zassanie powietrza ma za zadanie w trybie ekspresowym dotlenić nasz organizm, aby był on gotowy to szybkiej reakcji w ramach walki i ucieczki. Wszystko powyższe wskazuje na złe relacje pomiędzy Prezydentem, a jego generałami.

2 sekunda – zrealaksowane usta, głowa i wzrok skierowane w stronę rozmówców
3 sekunda – na nagraniu słychać głośny i szybki wdech, usta rozciągnięte i napięte

W 6 sekundzie Putin mówi o zachodnich krajach które „nie tylko podejmują…nieprzyjazne kroki w wymiarze ekonomicznym”, mówiąc to Władimir Putin wyraźnie unosi ramiona (w tym lewe bardziej) co jest wyrazem niepewności i zwątpienia. To odruch, który nabywamy w dzieciństwie i towarzyszy większości z nas całe życie, przypatrz się tylko co się dzieje z jednym lub dwoma barkami osoby, której zadasz pytanie, a ona nie zna odpowiedzi lub nie wie w danym momencie co powiedzieć.

6 sekunda przed uniesieniem ramion

6 sekunda po uniesieniu ramion

W 10 sekundzie Prezydent Rosji mówiąc o nie przyjemnych krokach w wymiarze ekonomicznym unosi brodę, podwyższa głos i wysuwa głowę agresywnie do przodu. Uniesienie brody w tym kontekście może być agresywną reakcją na interpretowanie sankcji przez Putina jako atak. Podwyższony głos i wysunięcie głowy do przodu świadczą o dużych emocjach związanych z sankcjami gospodarczymi, co z kolei powinno być interpretowane jako skuteczność sankcji (w kontekście kary), ponieważ ewidentnie są one kwestią ważną dla Putina.

Sekunda 9
Sekunda 10 – zmiana tonu głosu, uniesienie brody, wysunięcie głowy do przodu

W 15 sekundzie, gdy zaczyna mówić o wysokich urzędnikach czołowych krajów NATO, ponownie pojawiają się silne emocje. Wypowiedź zaczyna się od zassania powietrza, połączone jest to z tzw. pogardą czyli uniesieniem jednego kącika ust co oznacza dosłownie pogardę i brak aprobaty, jest to emocja świadcząca o wrogim nastawieniu. W tej samej sekundzie Putin unosi także kciuki, co w tym kontekście pokazuje, że odczuwa silne emocje. Również w 15 sekundzie Putin zwilża sobie usta oblizując je lekkim wytknięciem języka, w tej korelacji czasowej w zestawieniu z powyższymi to również może świadczyć o stresie i negatywnych emocjach związanym z treścią wypowiadanych słów. Zwilżamy usta, gdy robią się suche, a sama suchość w ustach jest jednym z objawów stresu, dlatego, że wówczas organizm zatrzymuje niektóre procesy fizjologiczne, angażując energię w inne – służące poruszonej już wyżej walce lub ucieczce. Po oblizaniu ust możemy jeszcze przez moment zobaczyć zaciśnięte usta, także symptom stresu i negatywnych emocji.

14 sekunda
15 sekunda – zassanie powietrza + emocja pogardy w lewym kąciku ust widoczne lepiej na wideo
15 sekunda – zwilżenie ust językiem

17 i 18 sekunda odnosi się do bezpośrednio do wysokich urzędników NATO i kolejno widzimy naprężenie ust, a następnie lekkie cofnięcie głowy. Zachowania te świadczą o dużej niechęci i negatywnym nastawieniu do wspomnianych urzędników NATO.

17 sekunda – napięte usta
18 sekunda – cofnięta głowa

W 25 sekundzie prezydent federacji „zawiesza” się na chwilę, najpewniej dobierając słowa, i kończy zdanie mówiąc o agresywnych wypowiedziach urzędników NATO w stronę Rosji. Mówiąc o swoim kraju ponownie wykazuje zachowanie agresywne poprzez ruch głowy w przód.

25 sekunda – ruch głową świadczący o agresywnym nastawieniu

27 sekunda – ponowne zwilżenie ust językiem

Po chwili kolejnego dobierania słów Władimir Putin unosi wysoko brodę, pokazując tym samym swoją wyższość generałom, zwracając się najpierw do Siergieja Szojgu. Co ciekawe mówiąc o Szojgu w 32 sekundzie, na twarzy Putina ukazuje się mikroekspresja wstrętu (uniesione wargi, odsłonięte górne zęby, napięte mięśnie po obu stronach nosa) i złości (zbliżenie brwi do siebie) co w zestawieniu z niżej opisanym zachowaniem generała sugeruje, iż atmosfera pomiędzy nimi nie jest obecnie dobra i nie zgadzają się ze sobą w ważnych kwestiach. Emocja wstrętu jest jedną z najbardziej negatywnych i świadczy o bardzo negatywnym nastawieniu do kogoś lub czegoś.

32 sekunda – emocja wstrętu

W 35 sekundzie ponownie następuje zwilżenie ust wysuniętym językiem (sygnał stresu i stymulacji aktywności układu nerwowego)

35 sekunda – zwilżenie ust

W 36 sekundzie zaczyna temat postawienia sił odstraszania armii rosyjskiej w stopień gotowości, w tym momencie ponownie widzimy mikroekspresje wstrętu wraz z agresywnym ruchem głowy w przód. Ponadto Putin mówiąc to zaczął wywierać presję na swoich generałów, nie tylko wspomnianym ruchem głowy, ale także przytrzymaniem na nich wzroku. Według mnie reakcja generałów i ich wyraźne przytaknięcie w reakcji na ta wypowiedź świadczą, iż dobrze zrozumieli ten „podprogowy” przekaz.

36 sekunda – mikroekspresja wstrętu

W 37 sekundzie zaczyna dziać się coś nietypowego, Prezydent Rosji, wykonuje mało widoczny, choć dla wprawionego oka wyraźny ruch ciała w prawy bok. W zestawieniu z tym co działo się wcześniej i tym co działo się później, zakładając, iż nie był to żadnego rodzaju skurcz możemy śmiało założyć, iż był to wyraz bardzo silnych, tłumionych emocji. Innymi słowy oznacza to duży wyrzut hormonów, które uaktywniają się podczas złości i negatywnych emocji. 41 sekunda to dalsza eskalacja emocji. Putin wzmacnia swój przekaz werbalny, poprawiając się z „gotowości” na „najwyższy stopień gotowości” sił odstraszania armii rosyjskiej. Równolegle obserwujemy ruch prawego nadgarstka w dół, tego typu „chowanie” wewnętrznych części kończyn interpretowane jest jako poczucie zagrożenia, nasi przodkowie musieli szczególnie strzec tych takich miejsc na ciele, ponieważ są one delikatne i mocno użylone, a obrażenia odniesione w obszary wewnętrznych kończyn były ryzykowne i często kończyły się śmiercią. Następnie Putin odsuwa od siebie splecione dłonie, jest to kolejny akt agresji i dominacji poprzez zwiększenie zajmowanego terytorium, również odruch atawistyczny, który służył, i do dziś służy zwierzętom, odstraszaniu przeciwników i prezentowaniu się jako groźniejsze i większe stworzenie. Dlatego jedną z zalecanych metod odstraszania napotkanych przypadkowo dzikich zwierząt, np. wilka w lesie, jest wizualne zwiększenie swoich rozmiarów poprzez stanięcie na palcach, szerszy rozkrok i rozchylenie ramion na boki. Putin poza zagarnięciem większej przestrzeni, unosi splecione dłonie w górę, podkreślając swój rozkaz i „wbijając” wzrok w swoich generałów, co stanowi wywieranie wpływu i presji mową ciała. Jeśli jesteś zainteresowany zagadnieniem relacji przestrzennych między ludźmi i otoczeniem, odsyłam Cię do mojego artykułu opisującego czym zajmuje się proksemika.

Minister obrony narodowej Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu – analiza mowy ciała i ekspresji mimicznych generała

Siergiej Szojgu, generał, mimo wielu honorowych odznaczeń, bez większej przeszłości w wojsku. Ukończył studia związane z inżynierią budownictwa, jest także doktorem nauk ekonomicznych. Nie dziwi więc fakt, iż widać u niego emocje bardziej niż u Putina czy Gierasimowa, który jest bardzo doświadczonym i dobrze przeszkolonym wojskowym z dużym doświadczeniem. w 3 sekundzie widzimy jak Szojgu zamiast na mówiącego Putina patrzy w dół, najczęściej mamy spuszczony wzrok gdy myślimy o różnego rodzaju uczuciach, zwykle negatywnych jak np. smutek. Przypomnij sobie w tym miejscu jak wyglądają szczęśliwi ludzie w euforii, wzniesione pięści w górę, podniesiona głowa ze wzrokiem skierowanym ku górze. Odwrotne emocje to również odwrotna postawa, w zestawieniu z poniższymi zachowaniami niewerbalnymi można przyjąć, iż generał nie ma dobrego nastawienia do tego co się dzieje.

3 sekunda – opuszczony wzrok Siergieja Szojgu

W 4 sekundzie Szojgu kieruje wzrok na mówiącego Putina, bardzo wymowne jest to, że kieruje na niego tylko gałki oczne, a sama głowa nie przekręca się do Prezydenta. Takie zachowanie niewerbalne związane jest zwykle z negatywnym nastawieniem, przez które unikamy odwracania się przodem do osób z którymi się nie zgadzamy lub żywimy do nich jakieś negatywne uczucia. Wyraźnie widać to na poniższym zdjęciu, gdy spojrzymy na oczy Ministra Obrony Narodowej.

5 sekunda – Minister Szojgu i jego wzrok

Także w 5 sekundzie, Szojgu bierze bardzo głęboki wdech (objawia się on mocnym podniesieniem klatki piersiowej), tak jak wyżej pisałem w przypadku Władimira Putina, świadczy to o negatywnych emocjach, które w danym momencie ogarniają organizm, taki głęboki wdech oznacza szybką potrzebę dotlenienia organizmu w obliczu stresu/niebezpieczeństwa i napływu negatywnych emocji. Wdech połączony jest z zamknięciem oczu, taka korelacja może oznaczać negatywne nastawienie (choć nie musi, naturalnie ludzie również mrugają oczami ;-)), ujęcie jest za krótkie, aby czynić z tego arbitralny wniosek. Kolejne ujęcie ministra to 45 sekunda, już po wypowiedzi Putina. Przed przytaknięciem wywartym presją wzrokową Putina, generał odwraca na moment wzrok od Prezydenta co również w tym kontekście może świadczyć o negatywnym nastawieniu oraz uległości względem niego, zwłaszcza w zestawieniu z tym co dzieje się zaraz potem, bo już w 46 sekundzie S. Szojgu wracając wzrokiem do zwierzchnika, unosi wewnętrzne końcówki brwi co jest ewidentną mikroekspresją świadczącą o smutku i niezadowoleniu w reakcji na decyzję i rozkaz Putina. Emocja smutku ponownie współwystępuje z zamknięciem oczu oraz „skuleniu” się generała – opuszczenie brody, pochylenie do przodu i przyciągnięcie dłoni do siebie-jest to zachowanie wskazujące na uległość i negatywne doświadczenie. Dodatkowo łapie się on lewą dłonią za prawą, co również sugeruje negatywne emocje i stres w stosunku do zasłyszanych słów. Wszystkiemu powyższemu towarzyszy mocne zaciśnięcie ust co potwierdza powyższą analizę.

46 sekunda

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerij Gierasimow – analiza mowy ciała i ekspresji mimicznych

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerij Gierasimow to doświadczony generał. W 1977 roku ukończył Wyższą Szkołę Dowódczą Wojsk Pancernych w Kazaniu, później Akademię Wojsk Pancernych i Wojskową Akademię Sztabu Generalnego. Jako osoba przez większość życia związana z wojskiem jest zapewne dobrze przeszkolony i nie okazuje zbyt wielu emocji. Niektórzy naturalnie są mniej ekspresyjni, ale też doświadczenie wojskowe i przeszkolenie wpływa na umiejętność panowania nad ciałem. Generała Gierasimowa widzimy w w 3 i 45 sekundzie. To co możemy zauważyć to sztywna postawa i dość mocne trzymanie się własnej dłoni drugą dłonią. Jest to przesłanka do tego, że również ten generał czuje się niekomfortowo w danej sytuacji. W 47 sekundzie generał potwierdzając zrozumienie i przyjęcie rozkazu zaciska mocno usta, co jest oznaką stresu, a w tym kontekście, negatywnych emocji związanych z zasłyszanymi informacjami. Zwróćcie też uwagę na to, iż zaciśnięta dłoń na dłoni nie zmienia pozycji od początku do końca filmu, co potwierdza powyższe przesłanki.

47 sekunda – generał zaciska usta

Sprawdź także analizę Putin o sankcjach i sąsiednich krajach

Podziel się:
Autor publikacji: Michał Wiśniewski

Szybki kontakt

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.