Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Cele przedsiębiorstwa i cele biznesowe działalności gospodarczej + przykłady

Opublikowany przez: Michał Wiśniewski
Kategoria: Biznes
Cele firmy i działalności gospodarczej

Trudno wyobrazić sobie firmę, która funkcjonowałaby bez celu. Aby planować i dążyć do realizacji założeń, niezbędny jest cel. Dzisiejszy artykuł odpowie na pytanie co jest głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej. Omówię cele przedsiębiorstwa, przykłady i inne, nie koniecznie biznesowe cele działalności gospodarczej.

Co jest głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej?

Najczęściej głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest zysk finansowy. To dość oczywiste i zazwyczaj jest to pierwszą myślą człowieka po usłyszeniu pytania co jest celem, albo jaki jest główny cel prowadzenia firmy. Generowanie zasobów finansowych pozwala na utrzymanie się przedsiębiorstwa i jego rozwój poprzez bezpieczne prowadzenie inwestycji, bez konieczności korzystania z zewnętrznego dofinansowania w postaci np. Venture Capital czy crowdfundingu. Niżej omawiam również cele dodatkowe działalności firmy.

Inne cele działalności przedsiębiorstwa – dodatkowe cele biznesowe działalności gospodarczej i ich przykłady

W dzisiejszych czasach ostrej konkurencji, przedsiębiorstwa skupiające się tylko i wyłącznie na zysku często nie przetrwałyby zbyt długo. Poza finansowymi, cele działalności przedsiębiorstwa mogą być zróżnicowane i pośrednio również służyć celowi nadrzędnemu czyli finansowemu. Takimi mogą być np. cele jakościowe, mające bezpośrednio na celu podwyższenie jakości świadczonych usług lub produktów oferowanych przez firmę, co pośrednio, w dłuższej perspektywie, przekłada się również na finanse. Postawienie na cele jakościowe to częsta strategia przedsiębiorstwa, które nie chce konkurować ceną. Można wyróżnić także cele rynkowe firmy i mogą mieć one na celu przykładowo wzrost lub utrzymanie obecnego udziału rynkowego spółki. Celem może być też innowacyjność, na przykład w zakresie technologicznym w usługach albo produktowym w handlu, co potrafi bardzo mocno wpłynąć na konkurencyjność organizacji. Są przedsiębiorstwa stawiające sobie za cel zwiększenie zasięgu sieci sprzedaży i dystrybucji produktu. Kolejnym może być cel wizerunkowo marketingowy czyli wykreowanie pożądanego wizerunku firmy. Organizacja może postawić także na ustabilizowanie dostaw poprzez skupienie się na stałych dostawcach zasobów, produktów czy surowców. Kolejnym celem może być zwiększenie elastyczności w zakresie wykorzystywania szans rynkowych czyli np. skrócenie procesu decyzyjnego, aby szybciej reagować na zauważoną przez komórkę wywiadu biznesowego szansę dla firmy. Przy braku elastyczności, szansa może minąć, a okazja zostać niewykorzystana co jest najczęściej problemem dużych firm ze względu na wiele szczebli przez które przejść muszą informacje, aby zapaść mogła ostateczna decyzja. Usprawnienia w logistyce, na przykład podjęcie wielu czynności wpływających na skrócenie łańcucha dostaw może być kolejnym celem, tak samo jak digitalizacja w przedsiębiorstwie, czyli m.in. przejście do cyfryzacji danych i komputeryzacji firmy. Celem organizacji może być także zbudowanie lojalności konsumenckiej lub zwiększenie liczby klientów biznesowych. Wiele firm skupia się także na utrzymaniu lub obniżaniu kosztów i cen swoich produktów. Wiele organizacji i firm zwraca uwagę na cele społeczne, zwracając uwagę na dobre relacje wewnątrz firmy oraz z osobami z zewnątrz, dbając jednocześnie o edukację klientów lub wybranych grup społecznych i troszcząc się o przestrzeganie praw człowieka i prawa pracowników. Wiele firm chce działać zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu np. zwracając uwagę na ekologię i dobro społeczne obecnych i przyszłych pokoleń. Można było by opisać jeszcze wiele mniejszych celów biznesowych przedsiębiorstw, powyższe przykłady są wystarczające do samodzielnego dalszego ustalenia innych celów działalności gospodarczej.

Misja oraz strategiczne, taktyczne i operacyjne cele firmy – kolejne przykłady podziału celów przedsiębiorstwa

Cele firmy można podzielić także na strategiczne, taktyczne i operacyjne. Nad tymi celami stoi tylko misja firmy, która daje początek powyższym celom. Misja firmy to kluczowa deklaracja ze strony przedsiębiorstwa, a w niej zawarty jest podstawowy cel funkcjonowania organizacji. Misja firmy powinna wyjaśniać czyje i jakie problemy przedsiębiorstwo ma zamiar rozwiązywać. Dzięki temu można ustalić wiodący cel i strategię organizacji. Misja przedsiębiorstwa powinna zostać sformułowana w taki sposób, aby nie ulegała dezaktualizacji. Misja i cel główny dają początek ustalanego na poziomie najwyższego kierownictwa organizacji celu strategicznego. Przykładowo cele strategiczne firmy mogą obejmować zagadnienie wejścia na nowe rynki, wprowadzenie nowych kategorii usług lub produktów, zmiany wielkości produkcji i innych poważnych decyzji strategicznych. Poniżej celów strategicznych znajdują się cele taktyczne firmy. Są to cele zwykle podejmowane na średnich szczeblach organizacji i dotyczą mniej dalekosiężnych zamierzeń jak na przykład wkroczenie do nowych kanałów dystrybucji, outsourcing niektórych procesów w firmie, sformułowanie potrzeb dla wywiadu konkurencyjnego czy uruchomienie procesów informacyjnych. Poniżej celów taktycznych znajdują się cele operacyjne firmy, które związane są ze sprecyzowanymi już działaniami przedsiębiorstwa, cele operacyjne podejmowane są na najniższych szczeblach kierowniczych w organizacji i są to na przykład zlecenia wywiadu gospodarczego i weryfikacji kontrahentów na podstawie danych gospodarczych. Jedną z najistotniejszych kwestii jest zadbanie o to, aby pracownicy na wszystkich szczeblach znali i dokładnie rozumieli ich zadania w procesie realizacji celów.

Jakie powinny być cele firmy – kryteria SMART w celach przedsiębiorstwa

SMART to kryteria, które powinny zostać spełnione, aby uznać cele firmy za odpowiednio sformułowane. Co oznacza SMART? To skrót stworzony z pierwszych liter słów:

  • Specific – oznacza to, iż cel powinien być skonkretyzowany i sformułowany na tyle jednoznacznie, aby nie pozostawiał pola do swobodnej interpretacji
  • Measurable – oznacza to, iż ustalony cel powinien być możliwy do zmierzenia
  • Achievable – to z kolei oznacza, iż cel powinien być możliwy do osiągnięcia
  • Realistic – oznacza to, iż cel powinien być możliwy do zrealizowania
  • Time-bound – czyli cel powinien być osadzony w czasie, innymi słowy powinien być wyznaczony termin jego realizacji

Jeśli cele przeszły pozytywnie weryfikację metodą SMART, można zacząć je wdrażać poprzez przełożenie ich na plany. Proces ten powinien podlegać kontroli stopnia i postępów w realizacji celów, można użyć tutaj wskaźników ilościowych np. sprawdzać ilość klientów, dochodów, przychodów i itp.

Podziel się:
Autor publikacji: Michał Wiśniewski

Szybki kontakt

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.